Balatarin پناهندگان ایرانی در ترکیه
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اخبار مربوط به وضعیت اقامتی افراد " دولدونگی" در آلمان


حنیف حیدر نژاد - مشاور امور پناهندگی 26.11.05

وزرای داخله 16 ایالت آلمان ( IMK = Innenministerkonferenz )  در تاریخ هشتم و نهم ماه آینده- دسامبر- اجلاس منظم  شش ماه دوم سال 2005 خود را در شهر کالسروحه برگزار خواهند کرد.
یکی از موضوعات مورد بحث در این اجلاس، مسئله اعطاء حق اقامت به آندسته از خارجیان می باشد که سالهای طولانی در آلمان زندگی کرده ولی بدلیل مختومه اعلام شدن پرونده پناهندگیشان  باید بر اساس قانون اقامت  خاک آلمان را ترک کنند. اما چون اداره امور خارجیان از آنها پاس در اختیار نداشته و خود آنها نیز حاضر به امضاء برگه های بازگشت داوطلبانه به کشورشان نمی باشند، از سوی دولت آلمان" تحمل" شده و برگه دولدونگ به آنها داده می شود. مطابق قانون اقامت، "
دولدونگ Duldung "  یک تیتر و عنوان اقامتی محسوب نمی شود.
 در عمل، دارندگان دولدونگ در شرایط بسیار غیر انسانی زندگی می کنند. حدود 200 هزار نفر پناهجو  در آلمان دولدونگ دارند. آمار ایرانیان دارنده دولدونگ حدود 4700 نفر می باشد. بسیاری از این افراد بیش از 10 سال ولی اکثر آنها بیش از پنج سال است که چنین موقعیتی دارند. دارندگان دولدونگ از طرف اداره امور خارجیان و یا سوسیال( تأمین اجتماعی) به شدت زیر فشار می باشند تا  خاک آلمان را ترک کنند. به این افراد اجازه کار داده نمی شود واز اول سال 2005  و با به اجرا درآمدن قانون جدید، حتی اجازه کار اکثرآندسته ای که شاغل بودند نیز از آنها گرفته شده است.
در چند هفته گذشته اخبار بسیاری در در روزنامه های آلمانی به چاپ رسیده مبنی بر اینکه در اجلاس آینده وزرای داخله ایالات آلمان، قرار است در مورد بخشی از این افراد و دادن اقامت به آنها تصمیم گرفته شود.
در هفته های اخیر اخبار وشایعات زیادی در بین ایرانیان پناهجوی دولدونگی راه افتاده که متأ سفانه بی پایه و اساس و اغلب غیر دقیق هستند. منشاء این اخبار در اساس مصاحبه وزیر داخله ایالت نورد راین وستفالن " اینگو ولف" از حزب اف.د. پ FDP
می باشد. وی در چندین مصاحبه، پیشنهادی را در این مورد مطرح کرده است. دراین پیشنهاد خواسته شده به آندسته از دارندگان دولدونگ که بیش از شش سال است که در آلمان بوده ودر دو سال گذشته شاغل بوده و وابستگی به کمکهای دولتی نداشته اند، اقامت داده شود.
در عالم واقع اگر این پیشنهاد به همین ترتیب پذیرفته شود تنها شامل 1000 نفر از مجموع 65000  نفری میشود که در همین ایالت نورد راین وستفالن دولدونگ دارند.
در سالهای گذشته دو عامل در اساس مانع از آن بود که در این اجلاس، بر سر این مسئله تصمیم گیری شود. یک دلیل رقابت دو حزب بزرگ یعنی اس. پ. د SPD
  و ائتلاف احزاب دمکرات مسیحی س. د. او CDU - س. اس. او CSU
با هم بود. حال با تشکیل ائتلاف بزرگ توسط این احزاب، این مانع از سر راه برداشته شده و بهترین زمان است تا بتوان به نتیجه رسید. مانع ویا بهانه دوم، اوضاع خراب اقتصادی آلمان عنوان می شد. این مسئله حل نشده و حتی بدتر هم شده است.
شش ماه قبل ودر جریان اجلاس قبلی، پیشنهاد وزیر کشور سابق اتو شیلی در این مورد رد شد. اینکه در اجلاس آتی این پیشنهاد از سوی بقیه وزرای داخله دیگر ایالات نیز پذیرفته شود معلوم نیست. در صورت مؤافقت با آن نیز بسیاری جزئیات مربوط به این پیشنهاد نامشخص است که باید مشخص شود. مثلا اینکه تکلیف "افراد فامیل" چه می شود ویا اگر از یک خانواده یکی شاغل ودیگران از کمکهای دولتی استفاده می کنند چه باید کرد و...
نکته مهم که همه سازمانهای مدافع پناهندگان روی آن تأکید دارند ناکافی بودن این پیشنهاد است. بسیاری حتی آنرا " مسخره" و غیر حرفه ای دانسته و یا از آن به عنوان یک  " مسکن" یاد می کنند. این حتی حد اقل آنچیزی  که سالهاست مدافعان حقوق پناهجویان برای آن تلاش و مبارزه می کنند ، نیست.
سازمانهای مدافع پناهندگان به شدت اعتراضات خود افزوده و همزمان با برگزاری اجلاس وزرای داخله در کالسروحه،  در این شهر و سایر شهرها اعلام تظاهرات یا آکسونهای اعتراضی کرده اند.
همه پناهجویان و بویژه آنانی که دولدونگ دارند می توانند از این فرصت استفاده کرده و باشرکت در این برنامه های اعتراضی تلاش کنند تا هر نوع تصمیمگیری  در این اجلاس با بیشترین امتیاز به نفع پناهجویان خاتمه یابد.

http://www.if-id.de/files/de/Asyl/Enscheid_Asyl_Duldung.php


مطالب مرتبط:

PRO ASYL fordert: Bleiberecht für langjährig Geduldete

فراخوان سازمان مدافع پناهندگان برای تظاهرات